Cookie- en Privacybeleid

Uw privacy is belangrijk voor ons. Dit privacybeleid legt uit welke persoonlijke gegevens we van u verzamelen en hoe we deze gebruiken. Persoonlijke gegevens zijn alle informatie die kan worden gebruikt om een ​​persoon te identificeren (de zogenaamde “gebruiker”).

Gegevensbeheerder

De gegevensbeheerder in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming is ALL@ONCE (hierna samen “Allatonce”, “wij”, “ons” of “onze”). ALL@ONCE is ervoor verantwoordelijk dat de verwerking van persoonsgegevens in overeenstemming is met dit privacybeleid en de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. De oplossingen die ALL@ONCE biedt (inclusief de facturatieoplossing en de Help Center-oplossing) worden de “Service” genoemd.

Contactgegevens van de verantwoordelijke:

ALL@ONCE,
Dumolinlaan 1/13,
8500 Kortrijk,
West-Vlaanderen,
België

E-mailadres voor contact: rosy@allatonce.be

Persoonlijke gegevens die we verzamelen

We verzamelen en verwerken persoonlijke gegevens van de gebruiker op verschillende manieren, die hieronder worden uitgelegd.

De meeste persoonlijke gegevens die we verwerken, worden rechtstreeks van de gebruiker verzameld. We kunnen ook persoonlijke gegevens verzamelen tijdens het leveren van de Service.

Gegevens die de gebruiker verstrekt als onderdeel van de registratie

Wanneer de gebruiker zich registreert om onze service te gebruiken, verzamelen we informatie die nodig is om een ​​gebruikersaccount aan te maken. Bij registratie verzamelen we enkele basispersoonsgegevens, zoals:

Bedrijfsnaam
E-mailadres
De Gebruiker heeft ook de mogelijkheid om ons andere persoonlijke gegevens te verstrekken om met de Dienst te communiceren, zoals:

Voornaam en achternaam
Adres
Contact telefoonnummer (mobiele en vaste verbinding)
btw-nummer
Taal

Toestemming / verbod op direct marketing

Als onze klant een bedrijf is, verzamelen we ook basisinformatie over contactpersonen en vertegenwoordigers van het bedrijf, en informatie over de gebruikers.
Het verstrekken van deze persoonlijke gegevens is optioneel en is niet nodig om een ​​account bij de Service aan te maken – dergelijke persoonlijke gegevens kunnen echter nodig zijn om volledig te profiteren van de functies van de Service.

Gegevens met betrekking tot het gebruik van de Dienst

We kunnen ook automatisch gegevens verzamelen wanneer de gebruiker onze service gebruikt. Deze informatie omvat:

Gegevens die we automatisch krijgen door het gebruik van de Dienst
We krijgen ook technische gebruiksgegevens van de Service, zoals:

Tijdstempels en loggegevens met betrekking tot het gebruik van de Dienst;
Gegevens over de apparaten die worden gebruikt om toegang te krijgen tot de Dienst, inclusief IP-adres en de versie van het softwareprogramma verkregen via de browser van de Gebruiker en cookies.

Hoe we persoonlijke gegevens gebruiken
We verwerken persoonsgegevens voor drie hoofddoeleinden.

Dienstverlening

Sommige delen van onze service vereisen de verwerking van persoonlijke gegevens om diensten aan de gebruiker te kunnen leveren. In dit geval kan de verwerking b.v. gegevens die wij nodig hebben om de Dienst aan Gebruiker te leveren, klantenservice te verlenen of om Gebruiker te factureren. De verwerking is in dit geval gebaseerd op het contract tussen de Gebruiker (of de zakelijke klant) en ALL@ONCE.

Ontwikkeling van diensten en onderzoek

We kunnen persoonlijke gegevens gebruiken om de kwaliteit van de service te verbeteren, problemen op te lossen die binnen de service worden gedetecteerd en om betere functies voor de gebruikers te ontwikkelen. We baseren deze verwerking op ons legitieme belang om onze Service en de functies en inhoud ervan te verbeteren.

Marketing en communicatie

We kunnen persoonlijke gegevens gebruiken om de gebruiker relevante informatie over de service te sturen. Persoonlijke gegevens kunnen ook worden gebruikt voor reclamedoeleinden, marketing, direct marketing en gepersonaliseerde marketing voor gebruikers. We kunnen algemene profielen van de gebruikers maken om relevantere inhoud en advertenties te bieden. We baseren deze verwerking op onze legitieme belangen om de gebruikers op de hoogte te houden van onze service en om relevante nieuwe producten en services aan onze gebruikers op de markt te brengen. De gebruiker heeft het recht om direct marketing op elk moment te verbieden.

Delen van persoonlijke gegevens
We kunnen persoonlijke gegevens aan derden verstrekken:

indien toegestaan ​​of vereist door de wet;
wanneer onze vertrouwde dienstverleners namens ons en volgens onze instructies diensten aan ons verlenen. We zullen echter te allen tijde controle hebben over en verantwoordelijk zijn voor het gebruik van de persoonlijke gegevens van de gebruiker;
als ALL@ONCE betrokken is bij een fusie, overname of verkoop van alle of een deel van zijn activa;
wanneer we te goeder trouw geloven dat openbaarmaking noodzakelijk is om onze rechten te beschermen, de veiligheid van de gebruiker of de veiligheid van anderen te beschermen, fraude te onderzoeken of te reageren op een verzoek van de overheid.
ALL@ONCE verkoopt geen persoonsgegevens van Gebruikers aan derden.

Bewaring van persoonsgegevens

De persoonlijke gegevens van de gebruiker worden slechts zo lang bewaard als nodig is om de in dit beleid gedefinieerde doeleinden te vervullen. Wanneer de persoonlijke gegevens van de gebruiker niet langer vereist zijn door de wet of rechten of verplichtingen door ons of de gebruiker, zullen we de persoonlijke gegevens verwijderen. Wanneer de Gebruiker bijvoorbeeld het account van de Gebruiker uit de Service verwijdert, worden de gegevens onmiddellijk uit de Service verwijderd. In dit geval worden de persoonsgegevens om technische redenen tot een jaar bewaard in onze back-ups voordat ze worden verwijderd.

De privacyrechten van de gebruiker
De gebruiker heeft recht op toegang tot de persoonlijke gegevens die we over de gebruiker hebben. De gebruiker heeft te allen tijde toegang tot, correctie, actualisering, wijziging of verwijdering van persoonlijke gegevens. Bepaalde informatie is echter strikt noodzakelijk om de in dit beleid gedefinieerde doeleinden te vervullen en kan ook wettelijk verplicht zijn. De gebruiker mag dergelijke persoonlijke gegevens dus niet verwijderen.

De Gebruiker heeft het recht om bezwaar te maken tegen bepaalde verwerkingen, zoals profilering voor marketingdoeleinden. Voor zover vereist door de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, heeft de gebruiker ook het recht om de gegevensverwerking te beperken.

De gebruiker heeft recht op gegevensoverdraagbaarheid, d.w.z. het recht om persoonlijke gegevens te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt machinaal leesbaar formaat en de persoonlijke gegevens naar een andere gegevensbeheerder te verzenden, voor zover vereist door de toepasselijke wetgeving.

De Gebruiker kan persoonlijke gegevens binnen de Dienst corrigeren, verwijderen en anderszins behandelen, of contact opnemen met het klantenserviceteam van ALL@ONCE via het contactformulier in het Helpcentrum.

Informatie over kinderen
Onze service is niet gericht op kinderen jonger dan 18 jaar. Als u merkt dat een kind jonger dan 18 jaar ons persoonlijke informatie heeft verstrekt, neem dan contact met ons op via de informatie waarnaar wordt verwezen in het gedeelte ‘Gegevensbeheerder’, of stuur ons een e-mail op privacy @ ALL@ONCE.

Cookies en andere vergelijkbare technieken

We gebruiken cookies en andere vergelijkbare technieken om de service te verlenen. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op het apparaat van de gebruiker worden geplaatst om standaard internetloginformatie te verzamelen. Voor bepaalde functionaliteiten van de Dienst is het gebruik van cookies vereist. We gebruiken cookies om de functionaliteit van de service te vergroten en het gebruik ervan te vergemakkelijken.

De gebruiker kan de browser van de gebruiker zo instellen dat deze geen cookies accepteert. De gebruiker kan ook het gebruik van cookies beperken of cookies uit de browser verwijderen. Omdat cookies echter deel uitmaken van hoe onze service werkt, kan het beperken van het gebruik van cookies de functionaliteit van de service beïnvloeden.

Veiligheid

ALL@ONCE neemt beveiliging serieus. We ondernemen verschillende stappen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang of openbaarmaking. Bij deze stappen wordt rekening gehouden met de gevoeligheid van de informatie die we verzamelen, verwerken en opslaan, en met de huidige stand van de technologie.

Voor meer informatie over de huidige praktijken en beleidsregels met betrekking tot de beveiliging en vertrouwelijkheid van persoonlijke gegevens en andere informatie, zie onze beschrijving van gegevensbeveiliging – een document dat we up-to-date houden naarmate deze praktijken in de loop van de tijd evolueren.

Wijzigingen in dit privacybeleid
We kunnen dit beleid van tijd tot tijd wijzigen. Als we dat doen, plaatsen we een melding in de Service.

Contact opnemen met ALL@ONCE
Neem ook gerust contact met ons op als u vragen heeft over het privacybeleid of de praktijken van Zervant. U kunt contact met ons opnemen via de informatie waarnaar wordt verwezen in het gedeelte ‘Gegevensbeheerder’, of u kunt ons eenvoudig een e-mail sturen op rosy@allatonce.be.